Badania naukowe z "FizjoSferą"

26 października 2023 r. seniorzy Pogodnego Klubiku mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu naukowym, którego celem było oszacowanie powszechności występowania nieprawidłowości i deformacji w obrębie stóp oraz ocena ich potencjalnego wpływu na poziom równowagi statycznej i dynamicznej oraz ryzyko upadku u osób starszych.

Badania seniorów przeprowadzili studenci Studenckiego Koła Naukowego "FizjoSfera" i pani dr Katarzyna Wódka z Akademii Tarnowskiej.