O nas

Kategoria: O nas Drukuj

 

Oferta Klubu Senior + „Pogodny Klubik” skierowana jest do mieszkańców Gminy Skrzyszów: w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo.

 

To miejsce, w który można miło spędzić swój wolny czas, spotkać się z innymi, wymienić swoje doświadczenia i poglądy, a przede wszystkim rozwinąć swoje pasje!

 

„POGODNY KLUBIK” istnieje od 2016 r. w ramach projektu pn. „Pomoc społeczna – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”. Do końca roku 2017 prowadzony był przez Klub Kobiet Kreatywnych Gracja.  Z dniem 1 lutego 2018 roku prowadzenie ośrodka wsparcia przejęło Stowarzyszenie Mój Szynwałd. Od 2019 roku Pogodny Klubik działa jako Klub Senior + w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 - 2020.

 

ZAKŁADANE CELE PROJEKTU

Cel główny:

  • wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez wzajemną integrację oraz motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie więzi międzyludzkich,
  • wymiana doświadczeń,
  • poznanie tradycji, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i naszej Gminy,
  • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji, nawiązywanie nowych kontaktów międzyludzkich,
  • zwiększenie aktywności i umiejętności spędzania wolnego czasu.

 

 

GODZINY OTWARCIA

  • poniedziałek (15:15-19:15)
  • czwartek (15:15-19:15)

 

 

PROPONOWANY PROGRAM KLUBU SENIOR + „POGODNY KLUBIK”

1. Wzmocnienie więzi

a) Spotkania uczestników ośrodka, rozwijanie działań samopomocowych, udzielenie wzajemnego wsparcia,

b) spotkanie integracyjne przy ognisku ( dwa razy),

c) zorganizowanie imprez okolicznościowych: tj. Dzień Seniora, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne,

d) celebrowanie imienin Seniorów i ważnych wydarzeń w ich życiu.

 

2. Wymiana doświadczeń

a) Zajęcia kulinarne - pn. „MAŁE CO NIECO” – raz w miesiącu,

b) zajęcia edukacyjno-informacyjnych pn.: „BEZPIECZNY SENIOR” – na temat bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa w Internecie, zapobieganie ryzykom wyłudzeń od osób starszych – minimum sześć spotkań w ciągu roku.

c) zajęcia „CO NAM W DUSZY GRA” - zajęcia na temat wyznawanych wartości ważnych w życiu każdego człowieka, promowanie właściwego zachowania i szacunku w życiu rodzinnym i społecznym a także rozpoznawanie własnych uczuć i emocji, wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych, dzielenie się pasją, zainteresowaniami, ciekawą książką – minimum raz w miesiącu.

 

3. Poznanie tradycji, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i naszej Gminy

a) Zajęcia pn. „TRADYCJE DAWNIEJ, ZWYCZAJE DZIŚ” - zajęcia dotyczące tradycji, dziedzictwa kulturowego naszego regionu i Gminy - zajęcia mają charakter pogadanek, tj. dyskusji, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą – minimum raz w miesiącu.

 

4. Przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji, nawiązywanie nowych kontaktów międzyludzkich

a) Wspólne gry i zabawy,

b) prezentacja posiadanych talentów,

c) zorganizowanie wspólnych wyjazdów na wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

d) zorganizowanie wspólnych wyjść na imprezy kulturalne (między innymi na koncert/ do kina/ teatru/muzeum/ do filharmonii/opery.

 

5. Zwiększenie aktywności ruchowej i umiejętności spędzania wolnego czasu

a) Zajęcia „KROK PO ZDROWIE” – organizowanie zajęć NORDING WALKING a także spacerów połączonych z drobnymi aktywnościami ruchowo-sportowymi, ćwiczeń rozgrzewających, ćwiczeń rozciągających mięśnie po wysiłku, ćwiczeń oddechowych- minimum raz w miesiącu,

b) zajęcia MANUALNE z wykorzystaniem, między innymi techniki decoupage – rozwijanie pasji i twórczości – minimum dwa razy w miesiącu,

c) zorganizowanie zajęć manualnych prowadzonych przez profesjonalistę – 5 spotkań.

 

 

Zadanie publiczne pod tytułem: Prowadzenie Klubu Senior + pn. POGODNY KLUBIK jest finansowane ze środków Gminy Skrzyszów oraz Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020